Rezerwacje:
+48 795 400 044
           lub
+48 570 444 044
Transport przesyłek

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
Firma F.H.U. Anna Pietrzak z siedzibą w 21-040 Świdnik przy ul. Skarżyńskiego 9/43 jest administratorem danych osobowych, które zbieramy przy przyjmowaniu rezerwacji, wypełnianiu formularza kontaktowego oraz przy wystawianiu faktur. Gromadzimy dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo NIP, REGON, adres siedziby i numer rachunku bankowego.
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
· zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
· realizacji obowiązków F.H.U. Anna Pietrzak przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów
księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
· ochrony praw F.H.U. Anna Pietrzak zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów
windykacyjnych i procesów sądowych,
· weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia należnych F.H.U. Anna Pietrzak płatności (umowy poręczenia oraz inne
zabezpieczenia),uzasadnionego interesu Firmy w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i
usług F.H.U. Anna Pietrzak
· przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
· F.H.U. Anna Pietrzak może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie: organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
F.H.U. Anna Pietrzak zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane
osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez F.H.U. Anna Pietrzak i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i F.H.U. Anna Pietrzak.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Macie Państwo prawo do:
· prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
· prawo żądania sprostowania danych
· prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

· prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
· prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
· prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z
obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować
Państwa o wprowadzanych zmianach.


PLIKI COOKIES


1. Serwis internetowy www.przewozy-skafander.pl zbiera w sposób automatyczny tylko
informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Zawierają nazwę
strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na
urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu www.przewozy-skafander.pl jest podmiotem zamieszczającym na
urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
· dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego
preferencjami wyświetlić stronę;
· przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań
użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie
zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do
oceny popularności strony;
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies):
· sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu
(poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki)
· stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia
przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby
zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich
umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach
swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest
ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika
mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl